Åldersgränser

Barntillåten
På en barntillåten film är alla åldrar välkomna. Med eller utan sällskap.

7-års gräns
När filmen är tillåten från 7 år så får barn under 7 år följa med i vuxens sällskap.

11-års gräns
Vid 11-års gräns får barn som fyllt 7 år följa med i vuxens sällskap

15-års gräns
Från 1 mars 2017 gäller en ny lag som säger att om man fyllt 11 år så får man gå in i vuxet sällskap. Den vuxne måste ha fyllt 18 år.

En biografansvarig har en skyldighet att kontrollera att åldersgränserna följs. Biografpersonalen begär därför legitimation i vissa fall.